Gạch mang thương hiệu Casagrande Panada và Delconca nhập khẩu chính hãng từ Ý.

From Casagrande Panada and Delconca, two of most famous Italian ceramic brands, are imported from Italia.


Axis - Mariner

Axis - Mariner

SKU: CEAX-M21
1,770,000₫
Cemento - Casalgrande Panada

Cemento - Casalgrande Panada

SKU: CECE-RG369
3,460,000₫
Da Vinci - Delconca

Da Vinci - Delconca

SKU: CEDA-521
3,660,000₫
Marmoker - Casalgrande Panada

Marmoker - Casalgrande Panada

SKU: CEMA-1
3,465,000₫
Monteverde - Delconca

Monteverde - Delconca

SKU: CEMN-128
2,771,000₫
Tavolato - Casalgrande Panada

Tavolato - Casalgrande Panada

SKU: CETA-SB16
2,775,000₫